Okinawa Goju-ryu -leiri Tammela 19.11.2023

Aika: 19.11.2023
Paikka: Tammela