Sensei Yoshio Hichiya 10. dan 85 vuotta

11.4.2014

Sensei Yoshio Hichiya 10. dan 85 vuotta
Sensei Yoshio Hichiya 10. dan 85 vuotta

OGKK:n puheenjohtaja sensei Yoshio Hichiya 10. dan täytti 85 vuotta.